سکانس خوشمزه از فیلم مارمولک: اَی بر نفس اماره لعنت ...