هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود.
8:27

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!