دنیا را دو گونه می توان تغییر داد: با قلم (كاربست اندیشه) و با شمشیر (كاربست زور).
پاناسونیک
باتری اصلی
شاهین پرواز
01:07
پویانمایی دیرین دیرین این قسمت خرابات 1

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!