بلند پایه ترین مردم در خرد و اندیشه کسی است که خود را از مشورت بی نیاز نداند.
نوشتنی
نود32
3:17
ویدیو کلیپ آموزش Make Up خود آرایی - قسمت سوم

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها