پشتكار و شكیبایی را كه دو فضیلت بزرگ و بنیانی برای هرگونه خوشحالی دائمی هستند.
A-Game
پاناسونیک
باتری اصلی
10:07
ویدیو کلیپ ورود به دانشگاه در کشور های دیگر

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!