فرق نبوغ و حماقت در این است که نبوغ حدی دارد.
4:59
ویدیو کلیپ آموزش مدل موی روزانه

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها