ویدیو کلیپ ایده خلاق در آگهی بازرگانیبا پیشرفت روز افزون امکانات رسانه ای، شرکت ها و برنده های معتبر، این روزها برای دیده شدن آگهی هایشان به یک اصل بسیار مهم احتیاج دارند. "ذهن خلاق"ی که آنها را در ساخت آگهی های تبلیغاتیشان یاری کند.