شب آنگاه زیبا است که نور را باور داشته باشیم.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب