دانستن كافی نیست، باید اقدام كرد. خواستن كافی نیست، باید كاری كرد.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب