دزدی که فرصت دزدی به دست نیاورده خود را امین می داند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب