هر اندیشه نشأت گرفته‌ از امید ، می تواند ارتعاشی ناچیز را به حركتی عظیم بدل نماید.
فروشگاه اول استوک

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب