مردی که کوه را برداشت، کسی بود که با جمع آوری سنگریزه ها شروع کرد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب