برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند!.
فروشگاه اول استوک

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب