زندگی در کام هیچ کس لذیذ تر از کسی نیست که ترس از مرگ را از دل بیرون کند.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب