اگر دریچه های ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب