خطاهای بشری اول رهگذر و بعد میهمان و چندی نمی گذرد که صاحب خانه می شوند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب