هیچ وقت برای چیزی که ندارید ناراحت نشوید بلکه به خاطر آنچه که دارید شاد باشید.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب