معنای شجاعت: بترس وبلرز وبااین همه، قدمی بردار.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب