بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند.
فروشگاه اول استوک

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب