اگر كه ندانی به سوی كدامین بندر روانی،‌ هر بادی برای تو ،‌ باد موافق خواهد بود.
فروشگاه اول استوک

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب