زیبایی ناپایدار است و فضیلت جاودانه.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب