آدمی هرگز بدکار و خبیث به دنیا نمی آید، بدکاری و خباثت نیز بیماری عارضی است.
فروشگاه اول استوک

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب