به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است.
فروشگاه اول استوک

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب