هر لحظه از زمان را از آن خود گردان.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب