مرگ حتمی است؛(به جای نمردن به خوب مردن بیندیش).

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب