بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب