دانلود بایت شماره 447 - هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه خراسان

15:49 - 2017/02/01
دانلود بایت شماره 447 - هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه خراسان

عناوین ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره 447:
- مرد کنسول های بازی
- واقعیتی که ترامپ آن را درک نکرد
- ترکیب بازی و روانشناسی
- باج افزار ها در کشور زیاد شده اند

ادامه مطلب / دانلود