برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو.
فروشگاه اول استوک

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب