حتی ماه تا طلوع نکند نمی درخشد.
نوشتنی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها