دانلود Astro Boy Package 5 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

17:57 - 2017/10/20
دانلود Astro Boy Package 5 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

انیمیشن سریالی سریال آسترو بوی Astro Boy Package 5 نسخه بازسازی شده همین عنوان در دهه 60 میلادی می باشد که توسط Osamu Tezuka ساخته شده است. نسخه بازسازی شده این انیمیشن به عنوان جشن 40سالگی این انیمه می باشد که از همان فضای نقاشی کلاسیک بهره مند می باشد.

ادامه مطلب / دانلود

دانلود Astro Boy Package 4 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

17:12 - 2017/10/20
دانلود Astro Boy Package 4 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

انیمیشن سریالی سریال آسترو بوی Astro Boy Package 4 نسخه بازسازی شده همین عنوان در دهه 60 میلادی می باشد که توسط Osamu Tezuka ساخته شده است. نسخه بازسازی شده این انیمیشن به عنوان جشن 40سالگی این انیمه می باشد که از همان فضای نقاشی کلاسیک بهره مند می باشد.

ادامه مطلب / دانلود

دانلود Astro Boy Package 3 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

10:40 - 2017/10/20
دانلود Astro Boy Package 3 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

انیمیشن سریالی سریال آسترو بوی Astro Boy Package 3 نسخه بازسازی شده همین عنوان در دهه 60 میلادی می باشد که توسط Osamu Tezuka ساخته شده است. نسخه بازسازی شده این انیمیشن به عنوان جشن 40سالگی این انیمه می باشد که از همان فضای نقاشی کلاسیک بهره مند می باشد.

ادامه مطلب / دانلود

دانلود Astro Boy Package 2 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

09:51 - 2017/10/20
دانلود Astro Boy Package 2 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

انیمیشن سریالی سریال آسترو بوی Astro Boy Package 2 نسخه بازسازی شده همین عنوان در دهه 60 میلادی می باشد که توسط Osamu Tezuka ساخته شده است. نسخه بازسازی شده این انیمیشن به عنوان جشن 40سالگی این انیمه می باشد که از همان فضای نقاشی کلاسیک بهره مند می باشد.

ادامه مطلب / دانلود

دانلود Astro Boy Package 1 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

10:00 - 2017/09/25
دانلود Astro Boy Package 1 - انیمیشن سریال آسترو بوی (دوبله گلوری)

انیمیشن سریالی سریال آسترو بوی Astro Boy Package 1 نسخه بازسازی شده همین عنوان در دهه 60 میلادی می باشد که توسط Osamu Tezuka ساخته شده است. نسخه بازسازی شده این انیمیشن به عنوان جشن 40سالگی این انیمه می باشد که از همان فضای نقاشی کلاسیک بهره مند می باشد.

ادامه مطلب / دانلود