دانلود StudioLine Photo Classic Plus v3.70.63.0 - نرم افزار مدیریت و ویرایش تصاویر

10:00 - 2014/04/30
دانلود StudioLine Photo Classic Plus v3.70.63.0 - نرم افزار مدیریت و ویرایش تصاویر

ویرایش، آرشیو و مدیریت تصاویر را می توان با چندین نرم افزار مجزا امکانپذیر ساخت اما کمتر نرم افزار پیدا می شود که بتواند در لحظه همه کار این کارها را به صورت حرفه ای انجام دهد. شاید بتوان نرم افزارهایی را هم در این زمینه نام برد اما فکر نمی کنم به این نرم افزارها به اندازه StudioLine Photo Classic Plus بتوانند کامل عمل کنند. این نرم افزار دو بخش اصلی دارد که در سایت سازنده هم به آن ها اشاره شده است، ویرایش حرفه ای تصاویر و امکان مدیریت و آرشیو نمودن آن ها دو بخشی هستند که کاربران می توانند در این ابزار آن را مشاهده کنند.

ادامه مطلب / دانلود