دانلود Parsi ra pas bedarim v8.0 - نرم افزار پارسی را پاس بداریم

15:30 - 2014/02/02
دانلود Parsi ra pas bedarim v8.0 - نرم افزار پارسی را پاس بداریم

گروه فرهنگی و نرم افزاری پارسیبان در سال 1389 کار خود را در زمینه فرهنگی آغاز کرد. نخستین نرم افزاری که پرده برداری شد نرم افزار پارسی را پاس بداریم بود. بسته فرهنگی و نرم افزاری این گروه برای نگهداری و پرورش فرهنگ ایرانزمین فراهم گشته و این گروه هرگز دربرابر بهره گیری نادرست از این بسته نرم افزاری پاسخگو نخواهد بود.

ادامه مطلب / دانلود