دانلود Ultimate Settings Panel v6.5 - نرم افزار مدیریت پیشرفته تنظیمات در ویندوز

20:15 - 2019/10/12
دانلود Ultimate Settings Panel v6.5 - نرم افزار مدیریت پیشرفته تنظیمات در ویندوز

به صورت معمول دسترسی به بسیاری از گزینه های ویندوز امکانپذیر نیست و نمی توان گزینه های مختلف را مدیریت نمود و تنها با استفاده از نرم افزارهای مختلفی که در این زمینه موجودند می توان گزینه های پیشرفته ویندوز را مدیریت نمود. یکی از نرم افزارهایی که در این زمینه موجودند Ultimate Settings Panel نام دارد که به راحتی تمامی گزینه های پیشرفته ویندوز را در مقابل کاربر قرار می دهد تا مورد ویرایش قرار گیرد.

ادامه مطلب / دانلود