دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

جزیره ای زیبا و کوچک در دریای ژاپن

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

سیل در نانچانگ چین

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششمدیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

یک کارگر مهاجر برمه ای در حال کار در بانکوک

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

شهر بازی غزه

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

فعالیت یک کوه آتشفشان در اکوادور

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

خروج قطار از ریل در آلمان

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

خنثی سازی بمب بازمانده از جنگ دوم جهانی در نورمبرگ آلمان

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

برگزاری مانور 5 روزه ارتش ژاپن

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششمدیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

آتش سوزی جنگل در لئون اسپانیا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

یک مادر و دختر زخمی از انفجار تروریستی در کویته پاکستان

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

درگذشت نخست وزیر 57 ساله اتیوپی

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

برگزاری مسابقه دو برای دامادهای چینی با لباس عروس (گوآنگژو)

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

بدون شرح!

دیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششمدیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششمدیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششمدیدنی های قشنگ روز - قسمت چهل و ششم

به نقل از عصر ايران