دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

جشن روز زمین در مدرسه ای در چین

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

آخرین روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

جمع آوری صدها مانیتور در روز زمین در ممفیس آمریکا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

اعتراضات در کرانه غربی علیه اسراییل (نابلس)

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

شادمانی مردم سودان از به دست گرفتن دوباره کنترل منطقه نفت خیز هجلیج از دست جنوبی ها (خارطوم)

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

فرود یک هواپیما در فرودگاه سائوپائولو برزیل

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

مراسم ششمین ازدواج جاکوب زوما رییس جمهوری آفریقای جنوبی

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

ادامه اعتراضات مردمی در بحرین (غرب منامه)

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

نشستن 330 هزار زنبور روی بدن یک کشاورز چینی

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

رنگین کمانی دو طبقه در انگلیس

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

یک کشاورز چینی خودرویی درست کرده که با انرژی باد حرکت می کند

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

لیام پین یکی از خوانندگان گروه موسیقی one direction در حال دست دادن با هواداران در جریان کنسرت این گروه در استرالیا

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

عرضه یک انگشتر الماس صورتی 9 قیراطی در حراج کریستی به قیمت 15 میلیون دلار

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم

بدون شرح!

دیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دومدیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دومدیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دومدیدنی های قشنگ روز - قسمت سی و دوم