تصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارم

یک آبشار یخزده در پکن

تصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارم

نمایش یک لامبورگینی رویایی در نمایشگاه خودرو ژنو

تصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارم

نمایشگاه گل در فیلادلفیا آمریکا

تصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارم

لاک پشت دوسر و شش پا در اوکراین

تصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارم

بازی کودکان در ساحل دیلی در تیمور شرقی اندونزی

تصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارم

بدون شرح!

تصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارمتصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارمتصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارمتصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارمتصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارمتصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارمتصاوير جالب و منتخب سالی که گذشت - قسمت چهارم

به نقل از عصر ايران