تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

روشی جدید برای خواب مخفیانه در محل کار!

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

این همه صندلی

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

چهره متفاوت از حمید لولایی

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

در این کادر چیزی ننویسید!

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

گاهی اوقات دیگر خیلی دیر شده

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

اینم یه جور ماشین عروس با پله های مخصوص

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

چه فیگوری گرفته

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

ساخت گران ترین تسبیح جهان

تصاوير جالب و خنده دار - قسمت چهل و هفتم

به نقل از عصر ايران