تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

Grumman F-14A Tomcat (Tehran - Mehrabad)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

McDonnell Douglas F-4E Phantom II (Airport - Tehran)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

Northrop F-5E Tiger II (Tehran - Mehrabad)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

Northrop F-5E Saeghe (Airport - Tehran)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

Sukhoi Su-24MK (Tehran - Mehrabad)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

Mikoyan-Gurevich MiG-29A (Tehran - Mehrabad)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

Sukhoi Su-25UBK (Tehran - Mehrabad)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

Northrop F-5A Freedom Fighter (Dezful - Iran)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران

Northrop F-5B Simorgh (Dezful - Iran)

تصاویری از هواپیماهای جنگنده ایران
به نقل از عصرايران