پنهان کردن دانش خود بهتر از آشکار کردن نادانی خود است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب