قطعا بدترین جنبندگان نزد خداوند، کرها و لالهایی هستند که نمی اندیشند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب