اگر همه چیز مهم باشد، پس بدان كه هیچ چیز مهم نیست.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب