روزی به عقب برمی گردی و به آنچه گریه آور بود، می خندی.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب