کارهای بزرگ، مناسب مردانی است که افکار بزرگ دارند.
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب