در زندگی، هر پیشرفتی که حاصل شده است، از روی جسارت بوده است نه از روی سازش.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب