هرکس ساز خودش را می زند. این تو هستی که نباید به ساز کسی برقصی.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب