هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب