در پاره ای موارد فریب خوردن بهتر از بی اعتمادی است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب