آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب