مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب