و تا چه هنگام قرار است فکر کنیم سالهای سال زندگی خواهیم کرد آیا وقت آن نرسیده به خود بیاییم.
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب