برای بقای صلح جهانی باید ملت ها به هم نزدیک شوند نه دولت ها.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب