انسان نقطه ای است بین دو بی نهایت.بی نهایت لجن و بی نهایت فرشته.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب