نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب