برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در ابتدای کمال.بنگر چگونه می افتی؟.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب