پدر به پسر تاکستانی می بخشد، اما پسر به پدر یک خوشه گندم هم نمی دهد.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب