فرصت چیزی است اگر زیاد به دنبالش بگردید از دست می رود.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب