خوشا به حال کسی که درونش نیک و برونش خوب و بدیش از مردم به دور باشد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب