چقدر سخت است انسان بمیرد درحالی که به کشورش هیچ خدمتی نکرده.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب