فرصت ها هرگز از دست نمی روند بلکه فقط به فرد دیگری داده می شوند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب