قطعا نیکی ها بدی ها را از بین می برند (قران کریم).

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب