عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب