ساعتی اندیشه بهتر از هفتاد سال عبادت است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب