ایمان داشته باش که کوچک ترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب