کسی که از مرگ می ترسد از زندگی هم می ترسد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب