آفت دین سه چیز است: فقیه بدکار، پیشواى ظالم، مقدس نادان.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب