خیلی از مردم مثل دریا حرف می زنند اما زندگیشان مانند مرداب است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب