هنر دشمنی به نام جهالت دارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب