بردباری در توان هر کسی نیست کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب