وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در جای دیگر كار بیهوده ای است.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب