هفت بار كه افتادی برای هشتمین بار بر خیز.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب