زندگی به چیزی نمی ارزد، اما ارزش هیچ چیزی به اندازه زندگی نیست.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب