مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب