سمی ترین کلمه غرور است بشکنش.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب