اعتدال و میانه روی، انسان را در وصول به مرحله کمال نزدیک می کند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب