من کسی را می ستایم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه ها را.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب