بهتر از رنگ خدایی رنگی نیست،پس به اعمالمان رنگ خدایی بزنیم.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب