اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب