باران تند با قطره ها شروع می شود.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب