شنا كردن در جهت آب،‌ از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب