سعی نكنید موفق شوید،‌ بلكه سعی كنید با ارزش شوید.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب