اگر موفقیت در اولین قدم نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب