غرور بزرگترین نعمتی است که خداوند به مردم ضعیف هدیه کرد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب