عصاره ی همه ی مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر ساختند.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب