از جمله فواید کار این است که روز را کوتاه و عمر را دراز می کند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب