درباره ی هر چه می گویی فکر کن ولی هر چه را فکر می کنی مگو.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب