اگر مرگ در کار نبود هرگز اخلاق در زندگی وارد نمی شد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب