تنها بنائی كه هر چه بیشتر بلرزد محكم تر می شود، دل است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب