آینده را بنگر و از گذشته پند بگیر تا انچه را می خواهی،‌ در نهایت بنا نهی و به دست آوری.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب