اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب