ناامیدی، نخستین گامی است که شخص به سوی گور خویش بر می دارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب