كشف، در حقیقت یافتن سرزمین های جدید نیست بلكه دیدن با نگاهی جدید است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب