عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد، دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب