افراد سست اراده همیشه بر گذشته تأسف می خورند،‌ حال را فراموش كرده و درباره آینده نگرانند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب