سعی کنید همه را دوست داشته باشید، نفرت داشتن انرژی منفی دارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب