آنچه می توانید به اندک بسازید، اما فقر خویش را پوشیده نگهدارید.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب