هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب