در تن نحیف می تواند اندیشه ای بزرگ مسکن گیرد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب